🔁 @yuki_sawashima 4月#skate#skateboard#skater #nbnumeric #nbnumericjapan #dgk#dgkjapan #skateboardingisfun #ハマフェスy165

🔁 @yuki_sawashima 4月#skate#skateboard#skater #nbnumeric #nbnumericjapan #dgk#dgkjapan #skateboardingisfun #ハマフェスy165