🔁 @kazunoshinsuzuki #とりあえずいつもの@hohara_skatepark ARIGATO🏻 @b_chiku461 #skateboarding #skatelife #instant_skateboards #instantskateshop #instants #OGsSKATEBOARDS@instant_skateboards