Saturday, 06/10/2023@diaspora_skateboards x @dcshoes_japan Starring: Takeru Wada @takeruw Yukito Aoki @_yukitoaoki Kairi Netsuke @kairi.netsuke Music: Ballhead @ballhead_sbsbs Direction: Banri Kobayashi @banri_diaspora Film & Edit: Banri KobayashiAdditional Film: Shigenari Kaguma(Take Action Films) @take_action_films Atsushi Mochizuki(Canola Skateshop) @no_shin18#diasporaskateboards #dcshoes #instantskateshop

Saturday, 06/10/2023@diaspora_skateboards x @dcshoes_japan Starring: Takeru Wada @takeruw Yukito Aoki @_yukitoaoki Kairi Netsuke @kairi.netsuke Music: Ballhead @ballhead_sbsbs Direction: Banri Kobayashi @banri_diaspora Film & Edit: Banri KobayashiAdditional Film: Shigenari Kaguma(Take Action Films) @take_action_films Atsushi Mochizuki(Canola Skateshop) @no_shin18#diasporaskateboards #dcshoes #instantskateshop