Posted @withregram • @yuki_sawashima Fav days🥓️🚍#skate #skateboard #skater #nbnumericjapan #nbnumeric

Posted @withregram • @yuki_sawashima Fav days🥓️🚍#skate #skateboard #skater #nbnumericjapan #nbnumeric