@yuki_sawashima LAからの便り#skate#skateboard#skatebordingplus #skatelife #skater#jkwon

@yuki_sawashima LAからの便り#skate#skateboard#skatebordingplus #skatelife #skater#jkwon