• @kazunoshinsuzuki Nollie tre @yuki_sawashima #skateboarding #skatelife #NollieTre #instants #instantskateshop #Shizuoka #Japan #YukiSawashima #サワシマ #バンクにin

• @kazunoshinsuzuki Nollie tre @yuki_sawashima #skateboarding #skatelife #NollieTre #instants #instantskateshop #Shizuoka #Japan #YukiSawashima #サワシマ #バンクにin