Instant Shizuoka Store Movie..Check In Bio..Starting:Kazunoshin Suzuki / Yuki Sawashima / Kairi Netsuke / Haruki Satou & Shizuoka lokal homiesFilming:Banbi / Takashi Uematsu / Kazunoshin SuzukiEdit:Hidenori TanakaWhy Don’t You Skate?.

#instantodaiba

#instantodaibastore

#instantskateshop

#odaiba