@evisenskateco 19SPRING ニューデッキ本日発売です!

@evisenskateco 19SPRING ニューデッキ本日発売です!
左から8.25/8.25/8.06/8.125/8.0inch @ Instant スケートショップ